O honbe za novými časticami vo fyzike

O honbe za novými časticami vo fyzike

Inžinier v CERN-e, ktorý kontroluje stroje. Poďakovanie: CERN

V roku 2012 fyzici na Veľkom hadrónovom urýchľovači oznámili detekciu Higgsovho bozónu, elementárnej častice, ktorá pomohla vyplniť časti štandardného modelu. Fyzici stále hľadajú exotické častice, ktoré by mohli viesť k novému fyzikálnemu rámcu. Fyzici Janet Conrad a James Beacham nás vezmú na prehliadku sterilných neutrín, gravitónov a axiónov a diskutujú o tom, ako by častice mohli vrhnúť svetlo na temnú hmotu..