Nový základ na spôsobe fungovania vecí

Nový základ na spôsobe fungovania vecí

Ilustrátor David Macaulay už desaťročia vysvetľuje vedu na obrázkoch, počnúc rokom 1988 milovanou Spôsob, akým veci fungujú . Kniha priviedla k životu stovky strojov, počnúc jednoduchou pákou a kolesom, až po počítače a ďalej.Macaulay je známy aj inými knihami – architektonickými prehliadkami ako napr Pyramída, hrad, a katedrála, a ilustrovaná prehliadka ľudského tela, Spôsob, akým pracujeme.

Teraz má novú knihu strojov na rok 2016: Ako veci fungujú teraz . Hovorí s Irom o tom, ako ilustruje oblasti, o ktorých nič nevie, ako zjednodušiť smartfón pre tlačenú stránku a prečo je jeho práca stále ťažšia a zmysluplnejšia, pretože technológie sa neustále zmenšujú.

Ilustrácie z knihy The Way Things Work Now od Davida Macaulaya. © 2016 David Macaulay. Použité so súhlasom Houghton Mifflin Harcourt. Všetky práva vyhradené.