„Nový environmentalizmus“ presahuje znečistenie a zmenu klímy

„Nový environmentalizmus“ presahuje znečistenie a zmenu klímy

Gus Speth je dlhoročným odborníkom na politiku Washingtonu – pôsobil ako environmentálny poradca administratívy Cartera a Clintona a spoluzakladal Radu ochrany prírodných zdrojov a Svetový inštitút zdrojov. Ale „veľký environmentalizmus“ už nefunguje, hovorí, pretože zameranie sa na biodiverzitu, znečistenie a zmenu klímy lieči iba symptómy, nie základné problémy. Namiesto toho hovorí, že je čas zvážiť konzumerizmus, ekonomickú nestabilitu a funkčnú demokraciu aj ako kľúčové environmentálne problémy – súčasť toho, čo nazýva „nový environmentalizmus“. (zo Spethovej najnovšej knihy, Anjeli pri rieke .)