Neutrína zachytené pri zrážke

Neutrína zachytené pri zrážke

Neutrino, cez Shutterstock

Neutrína sú známe ako „duchové častice“. Aj keď nespočetné množstvo subatomárnych častíc prší každú sekundu zo Slnka, supernov a iných kozmických zdrojov, je ťažké ich odhaliť kvôli ich slabým interakciám s hmotou. Fyzikom v laboratóriu Oak Ridge sa podarilo vykonať prvé meranie neutrína interagujúceho s jadrom atómu. Ich výsledky boli zverejnené tento týždeň v časopise Veda .

[ Mapovanie neutrínových hotspotov po celom svete. ]Neutrínové detektory, ktoré lovia vysokoenergetické kozmické neutrína, sú často väčšie zariadenia uložené hlboko pod zemou. Táto skupina vedcov však použila malý detektor, ktorý zachytil nízkoenergetické neutrína pochádzajúce z umelého zdroja. Kate Scholberg, fyzička a autorka tejto štúdie, opisuje, ako tím dokázal zachytiť tento nepolapiteľný proces a ako by sa toto pozorovanie dalo použiť ako model na pochopenie neutrín vytvorených z kozmických zdrojov.