Neandertálci a moderní ľudia sa miešali tisícročia

Neandertálci a moderní ľudia sa miešali tisícročia

Nové, presnejšie rádiokarbónové datovanie prepisuje históriu moderných ľudí a neandertálcov, čo naznačuje, že tieto dve kultúry spolu existovali v Európe takmer 5000 rokov predtým, ako neandertálci zmizli. Zistenia sa objavujú v časopise Príroda . William Davies, archeológ z University of Southampton, diskutuje o potenciálnej výmene myšlienok a kultúrnych praktík medzi týmito dvoma skupinami.