Môžu rastliny myslieť?

Môžu rastliny myslieť?

Vo svojom najnovšom diele pre The New Yorker Michael Pollan diskutuje o vedeckej kontroverzii týkajúcej sa oblasti „neurobiológie rastlín“ a o tom, či existuje inteligencia rastlín. Niektoré rastliny, píše, počujú húsenice žuchať na susedových listoch. Iní prejavujú altruistické správanie voči príbuzným, obmedzujú ich rast, aby umožnili príbuzným prosperovať. Je však niečo z toho dôkazom inteligencie?