Môžu bunky prevrátiť vrásky času?

Môžu bunky prevrátiť vrásky času?

Kredit: Verejná doména

Ako bunka starne, jej DNA prechádza procesom nazývaným „metylácia“ – získavanie ďalších metylových chemických skupín. Tieto skupiny môžu ovplyvniť spôsob, akým sú vyjadrené informácie zakódované v génoch, bez toho, aby skutočne zmenili sekvenciu génov.

V práci Vydaný v Príroda výskumníci skúmajú, či zvrátenie tejto metylácie môže preprogramovať bunky späť do mladšieho stavu. Použili modifikované adenovírusy na zavedenie troch špecifických transkripčných faktorov do myších gangliových buniek sietnice, typu neurónu nachádzajúceho sa v oku. Tieto transkripčné faktory pomohli vrátiť bunku do nezrelšieho stavu – a tiež sa zdalo, že bunke umožnili správať sa „mladším“ spôsobom.David Sinclair, profesor genetiky na Harvard Medical School a jeden z autorov štúdie, sa pripája k Irovi, aby diskutoval o tom, čo táto práca znamená a čo by mohla povedať vedcom o procese starnutia.