Môže trauma dnes ovplyvniť budúce deti?

Môže trauma dnes ovplyvniť budúce deti?

Tento príbeh je súčasťou Prelom , antológia krátkych filmov od Science Friday a Howard Hughes Medical Institute (HHMI), ktorá sleduje ženy pracujúce na popredných miestach vo svojom odbore. Zistite viac a pozrite si filmy na BreakthroughFilms.org .


Traumatickú udalosť zvyčajne považujeme za náhlu vec – niečo, čo má začiatok a koniec. Stres a trauma môžu mať samozrejme trvalé psychologické účinky – a v niektorých prípadoch aj fyzické účinky, ako je zvýšený krvný tlak alebo predčasné starnutie. Teraz však výskumníci zvažujú, či sa stres na organizmus môže nejako preniesť na budúce potomstvo tohto zvieraťa prostredníctvom epigenetických zmien, ktoré modifikujú spôsob, akým sa genetický kód prejavuje u mláďat.Bianca Jones Marlin je neurovedkyňa, ktorá študuje takéto zmeny. V jednej štúdii zistila, že ak výskumníci trénovali myši, aby spájali vôňu mandlí s elektrickým šokom, potomstvo myší malo tendenciu báť sa mandľového zápachu – aj keď boli vychovávané oddelene, pestúnmi, ktorí nemali žiadne skúsenosti. so zápachom.

Jones Marlin sa pripojí k Ire, aby porozprával o svojom výskume a skúsenostiach mladej výskumníčky, ktorá si zakladá vlastné laboratórium v ​​oblasti neurovied.