Morské biotopy sú chránené – ale sú účinné?

Morské biotopy sú chránené – ale sú účinné?

Súostrovie Trindade-Martin Vaz pri pobreží Brazílie je jednou z oblastí zahrnutých do morskej chránenej zóny, ktorú nedávno zriadila Brazília. Poďakovanie: Simone Marinho/ cez WikiCommons /CC BY-SA 3.0

Toto je súčasť Mesiac oceánov , kde skúmame vedu vo svetových oceánoch a stretávame ľudí, ktorí ju študujú. Chcete sa s nami ponoriť? Nájdite všetky naše príbehy tu .


Začiatkom tohto roka sa Brazília dostala na titulky a získala uznanie od zástancov ochrany oceánov za to, že premenila 900 000 štvorcových kilometrov oceánu vo svojej výhradnej ekonomickej zóne na chránenú morskú oblasť. Brazília je len jednou z mnohých krajín, ktoré sa v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite zaviazali chrániť 10 percent svetových oceánov do roku 2020. To je dobrá správa. Otázkou však zostáva: Naozaj tých 10 percent potrebuje ochranu? Natalie Ban, docentka na University of Victoria, sa pripája k Ira, aby vysvetlila, ako niektoré krajiny využívajú ochranu oceánov na získavanie politických bodov a či by sa s tým malo niečo robiť.[Preskúmajte históriu Zeme v koralovom stĺpe.]