MolecularConceptor Extra: Spomienka na Murray Gell-Mann

MolecularConceptor Extra: Spomienka na Murray Gell-Mann

Murray Gell-Mann v Nice, Francúzsko, júl 2012. Poďakovanie: Melirius prostredníctvom Wikimedia Commons CC BY-SA


Fyzik Murray Gell-Mann zomrel nedávno vo veku 89 rokov. Za prácu na teórii elementárnych častíc dostal v roku 1969 Nobelovu cenu za fyziku a pripisuje sa mu meno kvarkom. Bol však známy nielen fyzikou - bol spoluzakladateľom inštitútu Santa Fe a šampiónom kreativity a interdisciplinárneho výskumu.

Jedným z jeho najväčších záujmov bolo skúmanie „reťazca vzťahov“, ktorý spája základné fyzikálne zákony a subatomárny svet s komplexnými systémami, ktoré môžeme vidieť, počuť a ​​zažiť. V roku 1994 sa pripojil k Ira, aby diskutoval o týchto reťazcoch, čo je témou jeho knihy „Kvark a jaguár“.