Mohli by psychedeliká pomôcť pri liečbe depresie?

Mohli by psychedeliká pomôcť pri liečbe depresie?

Sušené halucinogénne magické huby obsahujú psilocybín. Kredit: Shutterstock

Depresia je často liečiteľná liekmi, terapiou alebo kombináciou oboch. Ale asi 30 % pacientov nereaguje dobre na existujúce lieky – a môžu vyskúšať viacero antidepresív s malým alebo žiadnym zlepšením.

Tento týždeň vedci oznámili, že nová štúdia naznačuje, že psychedeliká môžu byť účinnou terapiou depresie rezistentnej na liečbu. Randomizovaná, kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia zistila, že ľudia s depresiou rezistentnou na liečbu, ktorým bolo podaných 25 miligramov psilocybínu, psychedelickej zložky magických húb, mali výrazný pokles symptómov depresie. Liečba však nefungovala pre každého a je potrebné vykonať ďalší výskum, kým sa nález presunie na klinické použitie.Sabrina Imber, vedecká pracovníčka z New York Times, sa pripája k Irovi, aby hovorila o súdnom procese a ďalších príbehoch z tohto týždňa vo vede – vrátane nová časová os pre plánované misie Artemis na Mesiac , kričiace včely , a veľmi svojvoľný orol .