Misia dopadu asteroidu DART: Je to kozmický rozbitie

Misia dopadu asteroidu DART: Je to kozmický rozbitie

Táto ilustrácia zobrazuje vesmírnu loď NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) pred dopadom na binárny systém asteroidov Didymos. Kredit: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Tento týždeň malá kozmická loď narazila do asteroidu – zámerne. Misia, známa ako DART (pre „Test dvojitého presmerovania asteroidov“) bolo snahou vyskúšať potenciálny prostriedok planetárnej obrany. NASA chcela zistiť: Je možné zmeniť dráhu blížiaceho sa asteroidu tak, že doň niečo vrazím?

V pondelok večer kozmická loď DART vrazil do malý asteroidový mesiac Dimorphos, ktorý obieha o niečo väčší asteroid s názvom Didymos. Snímky nasnímané z paluby kozmickej lode ukázali, že skalnatý, suťovitý terén Dimorphosu sa približuje bližšie a bližšie, potom mizne, zatiaľ čo teleskopy pozorujú dopad a kamery na susednom Talianska vesmírna agentúra CubeSat ukázal oblak trosiek vymrštený z asteroidu.Dr. Nancy Chabotová, vedúca koordinácie DART a planetárna vedkyňa z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ktorá kozmickú loď postavila a riadi misiu Úradu pre koordináciu planetárnej obrany NASA, sa pripája k hostiteľovi Johnovi Dankoskymu. Hovoria o dopade a o tom, čo vedci dúfajú, že sa dozvedia o asteroidoch a planetárnej obrane z havárie.