Michael Mann, Zo zákopov „Klimatickej vojny“

Michael Mann, Zo zákopov „Klimatickej vojny“

Vo svojej knihe Hokejka a klimatické vojny, Michael Mann hovorí o tom, čo nazýva dobre financovanou kampaňou na diskreditáciu klimatických zmien. Opisuje snahy oponentov s väzbami na priemysel fosílnych palív obťažovať klimatológov a vyvolávať pochybnosti o klimatických zmenách.