Meniace sa názory na meniacu sa klímu

Meniace sa názory na meniacu sa klímu

Veľký arktický ľadovec s dutinou vo vnútri. Obrázok s láskavým dovolením Shuttershock

Aká je úloha človeka v klimatickej zmene? „Nazvite ma konvertovaným skeptikom,“ napísal fyzik Richard Muller v Op-Ed New York Times tento týždeň popisuje svoju analýzu údajov z projektu Berkeley Earth Surface Temperature. Hoci bol Muller kedysi významným skeptikom, pokiaľ ide o štúdie spájajúce ľudskú činnosť s klimatickými zmenami, teraz dospel k záveru, že „ľudia sú takmer výlučne príčinou“ globálneho otepľovania.