Mapovanie neutrínových hotspotov tu na Zemi

Mapovanie neutrínových hotspotov tu na Zemi

Globálna mapa kombinujúca geoneutrína z prirodzeného rozpadu uránu a tória v zemskej kôre a plášti a neutrína emitované energetickými reaktormi po celom svete. Od Usmana, S.M. a kol. AGM2015: Antineutrino Global Map 2015. Sci. Rep. 5, 13945; doi: 10.1038/srep13945 (2015).

Vedci prenasledovali častice neutrín, ktoré boli vyvrhnuté po vytvorení vesmíru. Ale neutrína vznikajú aj na našej vlastnej planéte, prirodzeným rozpadom rádioaktívnych prvkov a ako vedľajšie produkty z jadrových elektrární. Hlásenie v Vedecké správy , tím vedcov zmapoval „geoneutrína“ aj človekom vytvorené neutrína. Fyzik Stephen Dye, autor tejto štúdie, vysvetľuje, ako možno neutrína použiť na sondovanie najhlbších častí Zeme, ako aj na sledovanie globálnych jadrových projektov.

*Táto kópia bola aktualizovaná 18. septembra 2015, aby naznačila, že tím vedcov zmapoval okrem geoneutrín aj neutrína vytvorené človekom.