Majú prediktívne algoritmy miesto vo verejnej politike?

Majú prediktívne algoritmy miesto vo verejnej politike?

fotka od Matt Wade /flickr/ CC BY-NC-SA 2.0

Algoritmy si nachádzajú cestu do všetkých oblastí nášho života – od určovania, aké správy sa objavia vo vašom kanáli sociálnych médií, až po navrhovanie novej hudby alebo reštaurácií. Mali by sa však podieľať na formovaní trestov odňatia slobody a predpovedaní verejných politík? Vládne agentúry teraz používajú algoritmy a dolovanie údajov na predpovedanie výsledkov a správania jednotlivcov a na pomoc pri rozhodovaní.

Aj keď dochádza k nárastu používania algoritmov, kód týchto nástrojov nie je vždy zverejnený. V študovať tento týždeň v Vedecké pokroky , počítačový vedec Hany Farid a jeho kolega skúmali jeden nástroj používaný na predpovedanie rizika recidívy, pravdepodobnosti, že zločinci opäť spáchajú trestný čin. Podľa ich analýzy nebol algoritmus pri predpovedaní miery recidívy presnejší ako netrénovaní jedinci.Farid a Ellen Goodman, spoluriaditeľky Rutgersovho inštitútu pre informačnú politiku a právo, diskutujú o tom, ako vytvoriť spravodlivý a presný algoritmus a ako by tieto nástroje mohli zlepšiť rozhodovanie vlády a trestného súdnictva.