Klíma a kolaps starovekých civilizácií

Klíma a kolaps starovekých civilizácií

Pueblo Bonito v povodí San Juan v Novom Mexiku; Foto s láskavým dovolením Nate Crabtree, http://www.natecrabtreephotography.com.

Vedci zdokumentovali environmentálne dopady zmeny klímy – vrátane topenia ľadovcov – a predpovedali stúpajúcu hladinu morí. Môže však zmena klímy narušiť kultúru? Hlásenie v Vedecké pokroky Vedci tvrdia, že zmena klímy mohla byť faktorom cyklov rozmachu a poklesu starovekých juhozápadných civilizácií v Spojených štátoch. Archeológ Kyle Bocinsky, jeden z autorov štúdie, diskutuje o spojitosti medzi klimatickými zmenami a minulými kultúrnymi prechodmi.