Kedy začnú blednúť spomienky na detstvo?

Kedy začnú blednúť spomienky na detstvo?