John McPhee zostavuje Kaliforniu

John McPhee zostavuje Kaliforniu

Na vrchole Mount Everestu sa nachádza morský vápenec. Ale ako sa to tam dostalo? Tento príbeh a príbeh o vytvorení štátu Kalifornia sa vracajú k práci platňovej tektoniky. V tomto archívnom rozhovore z roku 1993 o knihe hovoria vedecký spisovateľ John McPhee a geológ Eldridge Moores Montáž Kalifornie a štúdium hornín, minerálov a kontinentálnych platní.