Jedovatý alebo jedovatý – dokážete rozpoznať rozdiel?

Jedovatý alebo jedovatý – dokážete rozpoznať rozdiel?

Ohnivák fúzatý, nedávno klasifikovaný ako jedovatý, nie jedovatý. Kredit: Shutterstock

Viete aký je rozdiel medzi jedovatým a jedovatým tvorom? Jedným rozdielom je, že jedy sú často požité alebo absorbované pokožkou, zatiaľ čo jedy musia byť vstreknuté cez ranu.

Jedovaté zvieratá sú nevedcami často nesprávne označené ako jedovaté, no niekedy si nie sú istí ani odborníci. Napríklad výskumníčka jedu Mandë Holford a jej tím nedávno ukončili diskusiu o tom, či fúzatý ohnivý červ, typ vodnej stonožky, bol jedovatý alebo jedovatý (je jedovatý).[ Máte vo svojom živote špeciálneho vedca? Povedzte im, ako veľmi ich máte radi, pomocou geeky valentine. ]

Pripojí sa k Ire, aby prediskutovala svoju najnovšiu štúdiu a otestovala naše znalosti o smrteľných zvieratách v hre „Jedovatý, jedovatý alebo oboje?“. Do hry sa môžete dostať sami pomocou kvízu nižšie.


Čas na kvíz!

Chceme, aby si si vybral svoj jed...alebo jed. Dokážete identifikovať, či sú tieto tvory jedovaté, jedovaté alebo oboje?