Jeden malý krok pre človeka, jeden obrovský skok pre liečbu paralýzy

Jeden malý krok pre človeka, jeden obrovský skok pre liečbu paralýzy

Pacient s paralýzou opäť chodí, z najnovšej štúdie publikovanej v Príroda dňa 31. októbra 2018 výskumníkmi z École polytechnique fédérale de Lausanne. Poďakovanie: © Jean-Baptiste Mignardot

Kedysi bola veľmi malá nádej pre pacientov paralyzovaných poranením miechy. Prevládala múdrosť, že ak nedokážete regenerovať neuróny v oblasti chrbtice, títo pacienti už nikdy nebudú chodiť.

Teraz vedci tvrdia, že perspektíva je založená na zastaranom spôsobe uvažovania o úlohe miechy v pohybe. Nová technika, ktorá dodáva elektrický signál priamo do miechy, umožnila hŕstke pacientov opäť sa pohybovať a, ako sa uvádza v novej štúdii zverejnenej tento týždeň v časopise Príroda , im dovolil chodiť.[ Výskumníci prebúdzajú končatiny pacientov po rokoch paralýzy. ]

Táto technika, nazývaná epidurálna elektrická stimulácia, bola prvýkrát použitý u ľudí na liečbu paralýzy od Dr. Susan Harkema, neurovedkyne z Kentucky Spinal Cord Injury Research Center na University of Louisville. Pripája sa k Ira, aby prediskutovala rýchly pokrok v liečbe pacientov s paralýzou.


súvisiace odkazy