James Dyson: „Neúspechy sú zaujímavé“

James Dyson: „Neúspechy sú zaujímavé“