Hmla a sekvoj

Hmla a sekvoj

Obrie sekvoje v Kalifornii, cez Shutterstock

Jedným z ikonických druhov pobrežia severnej Kalifornie je strom sekvoje. Majestátne stromy závisia od ďalšieho znaku oblasti – hmly. Rastlinný ekológ Todd Dawson opisuje, ako sekvoje využívajú tento sezónny zdroj vody a ako sucho a klimatické zmeny ovplyvňujú tieto staré lesy.