Hľadanie koreňov „správneho“ a „zlého“

Hľadanie koreňov „správneho“ a „zlého“

In Bonobo a ateista: Hľadanie humanizmu medzi primátmi , primatológ Frans de Waal skúma vlastnosti ako empatia a spravodlivosť u našich najbližších príbuzných, bonobov a šimpanzov, a tvrdí, že ľudská morálka nie je produktom racionálneho myslenia alebo náboženstva, ale vyvinula sa už dávno.

Vo vyššie uvedenom videu sledujte reakcie dvoch kapucínskych opíc, keď dostávajú rôzne odmeny za rovnaký typ práce.Prečítajte si úryvok z .