Hľadanie „Častice na konci vesmíru“

Hľadanie „Častice na konci vesmíru“

Táto stopa je príkladom simulovaných údajov dráhy rozpadu Higgsovho bozónu. Higgsov bozón vzniká pri zrážke dvoch protónov pri 14 TeV a rýchlo sa rozpadá na štyri mióny, čo je typ ťažkého elektrónu, ktorý detektor neabsorbuje. Stopy miónov sú zobrazené červenou farbou. Obrázok s láskavým dovolením CERN

V júli fyzici z Veľkého hadrónového urýchľovača v CERN-e oznámili, že našli známky častice podobnej Higgsovmu bozónu – kľúčový kľúč k otázkam o základnom zložení kozmu. Vo svojej novej knihe Častica na konci vesmíru , fyzik Sean Carroll z Caltechu hovorí o budovaní LHC, o tom, čo sa doteraz podarilo nájsť a čo výskumníci dúfajú, že vyskúmajú v najbližších rokoch.