Fyzika vysokého tlaku pri vytváraní kovového vodíka

Fyzika vysokého tlaku pri vytváraní kovového vodíka

Kredit: Silver et al.

Vodík, najrozšírenejší prvok vo vesmíre, sa nachádza ako plyn v našej atmosfére. V roku 1935 Eugene Wigner a Hillard Bell Huntington predložili teóriu, že pri dostatočne vysokom tlaku môže byť vodík premenený na kov. Odvtedy vedci prenasledovali myšlienku vytvorenia kovového vodíka. V nedávna štúdia vystupovanie v Veda , výskumníci uviedli, že použili dva diamanty na stlačenie prvku na tlak dostatočne vysoký, ktorý by produkoval kovový vodík. Fyzik Isaac Silvera, jeden z autorov tejto štúdie, nám hovorí, ako by sa kovový vodík mohol použiť na výrobu supravodičov a vysokovýkonného raketového paliva.