Fyzika na hrane

Fyzika na hrane

Obrázok zvyšku supernovy zachytený röntgenovým observatóriom Chandra agentúry NASA. S láskavým dovolením NASA

100 rokov po tom, čo Einstein predpovedal gravitačné vlny na základe svojej teórie všeobecnej relativity, astrofyzici z LIGO preukázali svoju existenciu . Ale o rok neskôr zostáva veľa otázok, ktoré fyzici stále majú o vesmíre, nevyriešených. Aká je najzákladnejšia častica hmoty? Žijeme v simulácii? Mohla by mať gravitácia kvantové vlastnosti? Čo je to vlastne prázdny priestor...a má svoju vlastnú fyziku? A kedy bude CERN's Large Hadron Collider, nástroj, ktorý objavil Higgsov bozón v roku 2015 , objavte častice, aby ste dokázali matematicky krásnu myšlienku supersymetrie?

[ Títo knihovníci pracujú na záchrane internetu ]Fyzici pracujú na odpovediach na tieto otázky na frontoch, ktoré zahŕňajú teóriu a experimenty, zrážače častíc a astronomické observatóriá. Irovi hostia, časticová fyzička Sarah Demersová z Yale a Daniel Whiteson z Kalifornskej univerzity v Irvine, plus historička vedy Jimena Canales, vysvetľujú neznáme a proces, ktorým sme ich skúmali… a čo by mohlo prísť ďalej v snahe pochopiť vesmír.