Fyzici viažu vodu do uzlov

Fyzici viažu vodu do uzlov

Reportovanie v časopise Prírodná fyzika, William Irvine a Dustin Kleckner, fyzici z Chicagskej univerzity, vytvorili v laboratóriu zauzlený fluidný vír – ako prvé vedecky hovoria. Uzly pripomínajú dymové krúžky, ibaže sú vyrobené z vody a majú tvar praclíkov, nie šišiek. Pochopenie spletitosti má mimoriadne rozsiahle aplikácie, ako napríklad dozvedieť sa viac o dynamike slnka.