Expedícia z 19. storočia na okraj sopky

Expedícia z 19. storočia na okraj sopky

Nasleduje úryvok z Dobrodružstvá Alexandra von Humboldta napísala Andrea Wulf a ilustrovala Lillian Melcher.


Výňatok z Dobrodružstvá Alexandra von Humboldta napísala Andrea Wulf a ilustrovala Lillian Melcher. Autorské práva na text © 2019 od Andrea Wulf a autorské práva na ilustrácie © 2019 od Lillian Melcher. Vyňaté so súhlasom Pantheon Books, divízie Penguin Random House LLC. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto úryvku nesmie byť reprodukovaná ani pretlačovaná bez písomného súhlasu vydavateľa.