Emisie rastlín: Ako stromy interagujú so znečistením?

Emisie rastlín: Ako stromy interagujú so znečistením?

Kampane na výsadbu stromov sa začínajú objavovať vo veľkých mestách, aby pomohli obmedziť znečistenie ovzdušia a rastúce teploty. Medzitým vedci práve začínajú kvantifikovať vplyvy stromov na kvalitu ovzdušia. Niektoré druhy stromov môžu prispieť k znečisteniu, ak sú vysadené na určitých miestach. Biológ Todd Rosenstiel vysvetľuje, ako rôzne druhy stromov interagujú s atmosférou a ako môžeme pestovať inteligentnejšie.