Editovanie génov ľudského embrya sa v Spojenom kráľovstve presadilo

Editovanie génov ľudského embrya sa v Spojenom kráľovstve presadilo

Kolónia ľudských embryonálnych kmeňových buniek (v strede, modrá) z laboratória Jamesa Thomsona z University of Wisconsin-Madison. Tieto bunky, ktoré vznikajú v najskorších štádiách vývoja, sú prázdne bunky schopné diferenciácie na ktorýkoľvek z 220 typov buniek alebo tkanív v ľudskom tele a môžu poskytnúť prístup k tkanivu a bunkám pre základný výskum a potenciálne terapie. Foto Clay Glennon/Thomson Lab, použité so súhlasom UW-Madison University Communications

Tento týždeň dal britský úrad pre ľudské oplodnenie a embryológiu vedcom zelenú na použitie techniky úpravy génov CRISPR-Cas9 v ľudských embryách. Vedci nebudú používať metódu na žiadne priame terapeutické účely, ale namiesto toho budú skúmať gény, ktoré riadia ľudský vývoj. Biológ kmeňových buniek George Daley a bioetik Hank Greely diskutujú o vedeckých, právnych a etických aspektoch rozhodnutia.