Dokážeme geoinžinierstvom našu cestu von z prírodnej katastrofy?

Dokážeme geoinžinierstvom našu cestu von z prírodnej katastrofy?

Ľudia vždy menili svoju krajinu – od jednoduchého poľnohospodárstva používaného na pestovanie špecifických plodín až po obrovské projekty, ako je prehradenie riek, aby zmenili tok celých ekosystémov. A mnohé z týchto ľudských zásahov majú neúmyselné následky a viedli k veľkým ekologickým katastrofám.

V jej knihe Under A White Sky: The Nature of the Future ,autorka Elizabeth Kolbert hovorí s vedcami a ľuďmi pracujúcimi na geoinžinierskych projektoch a technológiách na zmiernenie a odvrátenie škôd spôsobených ľuďmi v prírodnom svete, ako je zmena klímy. Projekty siahajú od elektrifikácie riek až po premenu emisií CO2 na kamene. Kolbert hovorí, či dokážeme vyriešiť tieto prirodzené problémys nástrojmi, ktoré v prvom rade spôsobili problémy, a za akú cenu?Elizabeth Kolbert v Devils Hole v Death Valley. S láskavým dovolením Elizabeth Kolbert Kolbert s jednotkou na odstraňovanie oxidu uhličitého na Islande. S láskavým dovolením Elizabeth Kolbert