Dokáže hromadná doprava vyriešiť rozrastanie mesta?