Do nekonečna a ďalej s matematičkou Eugeniou Chengovou

Do nekonečna a ďalej s matematičkou Eugeniou Chengovou

Kredit: Binette228 / CC BY-SA 3.0

Jedno z prvých čísel, ktoré ste sa ako dieťa naučili, bolo nekonečno. Možno ste tiež počuli, ako typické šesťročné dieťa žiada pred spaním o sušienky nekonečno plus jedna. Ale aká je matematická definícia nekonečna? Je to číslo alebo len bezhraničná hranica? Prečo sú niektoré nekonečná väčšie ako iné? A čo nám tento koncept hovorí o fungovaní sveta? Matematička Eugenia Cheng nás prevedie rébusmi tohto zložitého konceptu.

[ Prečítajte si úryvok z novej knihy Eugenie Chengovej, Beyond Infinity .]