Dievčatá v mladom veku strácajú prehľad o vlastnej „brilancii“.

Dievčatá v mladom veku strácajú prehľad o vlastnej „brilancii“.

fotka od Maria Fleischmann / Svetová banka /flickr/ CC BY-NC-ND 2.0

Existuje pretrvávajúci stereotyp, ktorý spája vyššiu úroveň inteligencie s mužmi, čo môže neskôr ovplyvniť výber kariéry žien.

V akom veku si ženy a dievčatá začínajú osvojovať tento stereotyp a ako sa to deje? Nový výskum v Veda zistil, že dievčatá majú menšiu pravdepodobnosť, že priradia „brilantnosť“ svojmu vlastnému pohlaviu, začínajúc niekde medzi 5. a 6. rokom.

Profesorka filozofie z Princetonu Sarah-Jane Leslie vysvetľuje, ako nám tieto zistenia môžu pomôcť vykoreniť príčiny tohto rodového stereotypu a ako s ním môžeme bojovať.

Niektoré zdroje na zapojenie dievčat do STEM: