Čo vlastne HIPAA robí?

Čo vlastne HIPAA robí?

Poďakovanie: The Gender Spectrum Collection/Zackary Drucker

HIPAA, zákon o prenosnosti a zodpovednosti zdravotného poistenia, je názov často skloňovaný, ale často nepochopený. Mnohí sú prekvapení, keď zistia, že „P“ znamená prenosnosť, nie súkromie.

Nedorozumenia o tom, čo je zákonom chránené, siahajú hlbšie ako jeho názov. Zákon načrtáva ochranu iba pre informácie o zdraví zdieľané medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. To znamená, že sa nevzťahujú žiadne osobné údaje o zdravotnom stave zdieľané s niekým, kto nie je v zákone konkrétne uvedený.Ak aplikácia na sledovanie menštruácie zdieľa osobné zdravotné informácie s Facebookom, nejde o porušenie zákona HIPAA. Ani jeden nežiada o status očkovania niekoho.

Hosťujúca moderátorka Maddie Sofia sa rozpráva s Tarou Sklar, profesorkou zdravotníckeho právaa riaditeľ programu Health Law & Policy Program na University of Arizona, aby vysvetlil, na čo sa v skutočnosti vzťahuje HIPAA.