Čo nám môže veda povedať o štruktúre príbehu?

Čo nám môže veda povedať o štruktúre príbehu?

Kredit: Shutterstock

Ak počujete slová „kedysi dávno“, možno uhádnete, že počujete začiatok detskej rozprávky. A ak počujete slová „a všetci žili šťastne až do smrti“, viete, že ste pravdepodobne prišli na koniec príbehu. Ale čo sa stane medzi tým? Písanie do denníka Vedecké pokroky Vedci uvádzajú, že pomocou metód počítačovej analýzy textu sa im podarilo identifikovať slová, ktoré pomáhajú naznačiť štruktúru príbehu.

Tím analyzoval tisíce príbehov – od beletrie nájdenej na projekte Gutenberg až po prepisy TED Talks – a našiel niekoľko spoločných pravidiel, ktoré sa zdajú platiť pre väčšinu príbehov. Napríklad počas úvodu príbehu a častí, v ktorých sa odohráva scéna, sa výrazne objavujú články ako „a“, „an“ a „the“. Naopak, vo chvíľach krízy a konfliktu sa objavujú slová ako „mysli“, ver a „príčina“. Výskumníci chceli zistiť, či tieto vzorce môžu fungovať ako druh signálu, ktorý pomáha publiku sledovať dejové línie. Tieto vzory však nemusia nevyhnutne vylepšiť príbeh – štúdia nezistila, že príbehy využívajúce tieto pravidlá boli nevyhnutne populárnejšie.

Ryan Boyd, psychológ z Lancaster University vo Veľkej Británii, sa pripája k Irovi, aby hovoril o štruktúre príbehov a pravidlách, ktoré používame pri navigácii v príbehu.
Ďalšie čítanie