Čierni inžinieri, ktorí otvorili počítačovú revolúciu

Čierni inžinieri, ktorí otvorili počítačovú revolúciu

Poďakovanie: Johnny Silvercloud/ Flickr / CC BY 2.0

Keď sa World Wide Web prvýkrát vyvíjal, afroamerickí softvéroví inžinieri, novinári a podnikatelia budovali vyhľadávacie nástroje, adresáre a fóra, aby sa spojili a priviedli k čiernym používateľom a komunitám webu. Vo svojej knihe Black Software: Internet a rasová spravodlivosť, od AfroNetu po Black Lives Matter, Charlton McIlwain rozpráva príbehy týchto jednotlivcov. McIlwain tiež diskutuje o úlohe, ktorú môžu tieto technológie zohrávať v rasovej spravodlivosti, vrátane toho, ako sa môžu digitálne údaje oddeliť a akú úlohu môžu zohrávať platformy sociálnych médií v offline sociálnych hnutiach.


Ďalšie čítanie