Budeme niekedy vedieť, ako striedme pitie ovplyvňuje naše zdravie?

Budeme niekedy vedieť, ako striedme pitie ovplyvňuje naše zdravie?

Cez Shutterstock

Minulý týždeň Národný inštitút zdravia zrušil štúdiu o alkohole a zdraví v hodnote 100 miliónov dolárov po internom vyšetrovaní zistili „skoré a časté“ spojenie s nikým iným ako s alkoholovým priemyslom v rozsahu, ktorý by „spochybnil“ vedecké výsledky. Pred zrušením sa však výskum zameral na zodpovedanie pretrvávajúcej otázky o alkohole a našom zdraví: Sú na tom mierni pijani skutočne lepšie ako nepijúci? Štúdia za štúdiou zistila, že mierni alebo mierni pijani majú miernu zdravotnú výhodu, najmä pri vyhýbaní sa nefatálnym srdcovým infarktom, ale je to preto, že pijú, alebo je to spôsobené nejakým iným faktorom, ako je bohatstvo ?

[ Zoznámte sa s krajčírkou, ktorá vyriešila záhadu argonautskej mušle. ]New York Times zdravotná reportérka Roni Rabinová, ktorá pomohla prelomiť príbeh o vplyve korporácií na štúdiu NIH, sa pripája k Irovi, aby spolu s Richardom Saitzom, výskumníkom v oblasti verejného zdravia na Bostonskej univerzite, diskutovali o vyhliadkach jedného dňa na zodpovedanie tejto otázky.