Biden Administration otvára veternú energiu na mori

Biden Administration otvára veternú energiu na mori

Veterná farma Block Island pri pobreží Rhode Island. Kredit Dennis Schroeder

Bidenova administratíva oznámila a plán veternej energie ktorého cieľom je podpora väčšieho nasadenia na mori – rozšírenie pracovných miest a investícií do infraštruktúry. Plán zahŕňa rozvoj novej oblasti veternej energie v plytkých vodách medzi Long Islandom a pobrežím New Jersey. Cieľom je nasadiť 30 gigawattov veternej energie na mori do roku 2033. Amy Nordrum z MIT Technology sa pripojila k Science Friday, aby prediskutovala tento príbeh spolu s Bidenovým návrhom Rozpočet 250 miliárd dolárov na vedecký výskum a tajomný medzihviezdneho návštevníka .


Ďalšie čítanie