Ben Franklin: Sonic Explorer

Ben Franklin: Sonic Explorer

Ben Franklin bol typickým renesančným mužom – bol štátnikom, tvorcom slov, vynálezcom... a priekopníkom zvuku. Štvrtého júla Ira skúma Franklinove experimenty so zvukom, od vynájdenia prvého amerického hudobného nástroja (sklenená armonica) až po testovanie dosahu ľudského hlasu.

Vypočujte si sklenenú armoniku v akcii: