Asymetrické Ja

Asymetrické Ja

Porovnanie aktínového kĺzania poháňaného proteínom Myo1D vľavo a proteínom Myo1C vpravo. Všimnite si rozdiel v kĺzavých vzoroch. Poďakovanie: Michael Ostap Lab

V prírode je skutočná symetria zriedkavá. Zem je mierne stlačená, zobáky niektorých vtákov sa nakláňajú doprava a dokonca aj dve krídla motýľa budú mierne odlišné.

Vo vnútri ľudského tela je príbeh viac prekrútený. Naše srdcia sú na jednej strane, naše pľúca majú rôznu veľkosť, naše orgány majú zvláštne, šikmé tvary a dokonca ani naše bunky nie sú guľovité alebo rovnomerne usporiadané.Ako sa však embryo vyvinie z homogénnej gule buniek na asymetrický organizmus? Nový výskum publikovaný v Veda poukazuje na jeden možný mechanizmus: proteín, ktorý môže spôsobiť naklonenie buniek ovocných mušiek a skrútenie ich tkanív. Michael Ostap, profesor fyziológie na Pensylvánskej univerzite vo Philadelphii, vysvetľuje, ako by tento jednoduchý proces mohol viesť k druhom asymetrie, od ktorej závisia naše telesné plány – a prečo na tom záleží.

  • Viac o asymetrii v prírode sa dozviete na TED-Ed
  • Prečítajte si tlačovú správu na ScienceDaily