Ako využívame pôdu prispieva ku klimatickým zmenám

Ako využívame pôdu prispieva ku klimatickým zmenám

Vypálené pastviny v Amazónii. Kredit: Frontpage, cez Shutterstock.

Od zníženia spotreby fosílnych palív až po vysadenie milióna stromov, ľudia a politici na celom svete hľadajú ďalšie spôsoby, ako obmedziť zmenu klímy. Ďalším riešením, ktoré treba pridať do zoznamu, je zmena spôsobu využívania pôdy. Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy alebo IPCC vydal tento mesiac špeciálnu správu, ktorá zdôraznila dôležitosť správneho hospodárenia s pôdou, ako je ochrana lesov pred premenou na poľnohospodársku pôdu, pri zmierňovaní klimatických zmien.

Cynthia Rosenzwieg, vedúca výskumná vedkyňa z Goddardovho inštitútu pre vesmírne štúdie NASA a jedna z hlavných autorov správy, sa pripojí k Irovi, aby hovorila o spôsoboch, ako môžeme využiť pôdu na zníženie množstva skleníkových plynov v atmosfére.Ďalšie čítanie