Ako sa stať záhradným šmrncom

Ako sa stať záhradným šmrncom

Rich Earth Institute podporuje zber a používanie ľudského moču ako rastlinného hnojiva. Tu Abe Noe-Hays, spoluzakladateľ inštitútu, aplikuje pasterizovaný moč na testovacie lôžko šalátu. Foto: Marcin Szczepanski/hlavný multimediálny producent, University of Michigan, College of Engineering

Hnojenie vašej záhrady alebo plodín môže byť také jednoduché ako „raz, dva, cikať“. Správne – moč, ktorý obsahuje dusík aj fosfor – vám môže pomôcť pri pestovaní paradajok ( ako ukázali výskumníci vo Fínsku ) alebo dokonca zvýšiť výnos sena ( v prípade farmára z Vermontu ). Inštitút Rich Earth v Brattleboro vo Vermonte je priekopníkom opätovného použitia moču ako hnojiva v celospoločenskom meradle. Skupina túto metódu nazýva „pee-cycling“ a začala zbierať moč od viac ako 170 dobrovoľníkov v roku 2012. Krista Wigginton, odborná asistentka environmentálneho inžinierstva, spolupracuje s inštitútom na vývoji metód na dezinfekciu moču pred jeho umiestnením. použit. Pripája sa k Ira, aby diskutovala o tom, prečo by moč mohol byť dobrým hnojivom a ako by jeho používanie týmto spôsobom mohlo znížiť znečistenie vody.