Ako sa Homo sapiens stal pánom planéty

Ako sa Homo sapiens stal pánom planéty

Prvý Múdry muž sa objavil na planéte asi pred 200 000 rokmi. Ale aj keď vyzerali úplne ľudsky, nesprávali sa úplne ľudsky, kým nezačali vytvárať symbolické umenie, asi o 100 000 rokov neskôr. Paleoantropológ Ian Tattersall vo svojej knihe diskutuje o ľudskom pôvode Masters of the Planet .