Ako riešite problém distribúcie vakcíny?

Ako riešite problém distribúcie vakcíny?

Poďakovanie: Raimond Spekking/Wikimedia Commons

Tento príbeh je súčasťou spravodajstva Science Friday o novom koronavíruse, pôvodcovi choroby COVID-19. Vypočujte si diskusiu odborníkov ošírenie, reakciu ohniska a liečbu.


Keď bude vakcína COVID-19 konečne dostupná, kto by ju mal dostať ako prvý? Tento týždeň dve skupiny ponúkli rôzne návrhy, ako zaviesť očkovací program. Najprv, poradný panel , vedená Národnými akadémiami vied, inžinierstva a medicíny, uviedla, že počiatočné dávky by mali byť sprístupnené zdravotníckym pracovníkom a osobám prvej pomoci. Neskôr v priebehu týždňa sa v časopise hádala skupina 19 lekárskych etických odborníkov Veda že ich globálny model – ktorý by uprednostňoval ľudí s komorbiditami – je etickejší ako ktorákoľvek z alternatív.Amy Nordrum, redaktorka MIT Technology Review, pripája sa k Ira, aby zhrnul výhody a nevýhody každého z nich. Navyše, aktualizácia satelitnej konštelácie hviezdneho spojenia Space X a začínajúcej služby doručovania dronov od Amazonu.