Ako nás nedokonalé údaje zvádzajú na scestie

Ako nás nedokonalé údaje zvádzajú na scestie

Kredit: Shutterstock/Unspalsh/navrhol Lauren Young

Dátové súbory čoraz viac formujú dôležité rozhodnutia, od toho, kam spoločnosti zacieľujú svoju reklamu, až po to, ako vlády rozdeľujú zdroje. Čo sa však stane, keď údaje, na ktoré sa spoliehajú, sú nesprávne alebo neúplné?

Ira hovorí s technológom Kasiou Chmielinski, keď testujú algoritmus, ktorý predpovedá rasu alebo etnickú príslušnosť osoby na základe niekoľkých detailov, ako je meno a PSČ, algoritmus Bayseian Improved Surname Geocoding algorithm (BISG). Môžete sa pozrieť na jeden z modelov, ktoré použili tu . BISG je často používaný vládnymi agentúrami a korporáciami na vyplnenie chýbajúcich údajov o rase a etnicite – okrem toho, že často odhaduje nesprávne, s potenciálne ďalekosiahlymi účinkami.
Ďalšie čítanie