Ako môže pôda zachrániť planétu

Ako môže pôda zachrániť planétu

Kredit: Shutterstock

Vo filme z roku 2014 je scéna Interstellar ktorý si predstavuje hypotetický vplyv zmeny klímy na potravinový systém Zeme. Film sa odohráva v dystopickej budúcnosti, kde globálna úroda pomaly robí planétu neobývateľnou.Kukuricaje poslednou životaschopnou plodinou a dust búrkas vyhrážať saprežitie ľudstva.

Nie je to však len sci-fi. Vedci varujú, že ak neprijmeme udržateľnejšie poľnohospodárske postupy, vyčerpáme pôdu o životne dôležité živiny a v skutočnosti urýchlime zmenu klímy.Zeme pôdy obsahujú o 2 500 gigaton uhlíka — to je viac ako trojnásobok množstva uhlíka v atmosfére a štvornásobok množstva uloženého vo všetkých živých rastlinách a živočíchoch. A pôda – v spojení s rastlinami, ktoré na nej a v nej rastú – môže mať neobmedzenú schopnosť vysávať CO2 zo vzduchu a ukladať ho pod zem.

Tom Newmark, zakladateľ Uhlíkové podzemie , sa pripojil k Ira, aby diskutoval o potenciáli sekvestrácie uhlíka prostredníctvom poľnohospodárskej techniky nazývanej „regeneratívne poľnohospodárstvo“. A Diana Wallová, profesorka biológie na Colorado State University, hovorí o úlohe mikróbov v uhlíkovom cykle.