Ako geometria formovala svet

Ako geometria formovala svet

Geometrické záhrady vo Versaillskom paláci. Kredit: Needpix

Pamätáte si geometriu na strednej škole? Ak je daný rovnoramenný trojuholník ABC, kde sa strana AB rovná strane BC, potom sa uhol A rovná aj uhlu C. To nie je niečo, čo vymyslel váš učiteľ matematiky – je to dôkaz, ktorý v roku 300 pred Kristom napísal grécky matematik Euclid z Alexandrie. známy ako zakladateľ geometrie.

Napriek tomu sa Euklidov koláč na oblohe s víziou usporiadaného a metodického vesmíru snažil zachytiť celé stáročia, kým renesanční maliari a francúzski panovníci nenašli spôsob, ako spojiť starovekú vedu o geometrii so skutočným svetom. Historik vedy Amir Alexander sa pripojil k Irovi, aby sa vo svojej novej knihe podelil o príbeh rastúceho globálneho vplyvu geometrie Dôkaz!: Ako sa svet stal geometrickým. Prečítajte si anúryvok z knihy.
Ďalšie čítanie: