Aká je ekonomika prisťahovalectva?

Aká je ekonomika prisťahovalectva?

Najmenej 65 miliónov ľudí je v súčasnosti vysídlených zo svojich krajín na celom svete. Ako prekračujú hranice a hľadajú nové domovy v iných krajinách, ako formujú ekonomiky? Nový výskum v Vedecké pokroky , pri pohľade na 30-ročné údaje z viac ako tuctu európskych krajín zisťuje, že po príleve migrantov alebo utečencov rýchlo nasleduje ekonomický náraz. Medzitým je tento nárast pomalší a menej výrazný v prípade žiadateľov o azyl, ktorí sú často obmedzovaní v práci a čakaní na trvalý pobyt.

[Táto konkrétna chobotnica sa spolieha na niečo, čo mnohé iné hlavonožce nemajú – na jej baktérie BFF.]Maggie Koerth-Baker, hlavná vedecká redaktorka FiveThirtyEight, zdieľa tento príbeh a ďalšie najnovšie vedecké titulky, vrátane budúcnosť recyklácie plastov a politická polemika o nepriľnavých povlakoch .